tasarim59

Özel Gökçe Okulları
Anasınıfı - İlkokulu
Özel Gökçe
Aydede Anaokulu

Eğitim

     Okullarımızda uluslarası eğitim modeli olan PYP (Primary Years Programme) modeli esas alınmaktadır.

     Bu program 3-12 yaşlar arası çocuklar için tasarlanmıştır. Programın temelinde dünya vatandaşı yetiştirmek, sınıf içinde ve günlük hayatında sorgulama-tabanlı-öğrenme felfesesi vardır. PYP programında 6 ana konu başlığına ağırlık verilmektedir. Bu program ülkemizde anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde uygulanabilmektedir.

     PYP (İlk Yıllar Programı), ulusal ve uluslararası önem taşıyan bilgi birikimini disiplinlerüstü temalarla keşfederken, araştırma yapabilme, etkili iletişim kurabilme, eleştirisel ve yaratıcı düşünebilme gibi becerileri kazandırma, saygı, hoşgörü, sorumluluk gibi tutumlar geliştirme, bakış açısı, bağlantı gibi kavramlara odaklanma, sosyal hizmetlerin önemini kavrayıp anlamlı eylemlerde bulunmayı içeren öğelerden oluşur.

     PYP’nin en önemli amaçlarından biri de, öğrencilerin ulusal değerlerini ve kültürel kimliklerini korurken aynı zamanda dünya insanı olabilmeleri ve uluslararası bir düşünceye sahip olabilmelerini kazandırmaktır. Öğrencilerin IB Öğrenen profili özelliklerini geliştirerek dünya insanı olmalarını hedefler.

IB Öğrenen Profili:
   Araştıran-Sorgulayan
   Düşünen
   İletişim Kuran
   Riski Göze Alan
   Bilgili
   İlkeli
   Duyarlı
   Açık Görüşlü
   Dengeli
   Dönüşümlü Düşünen


   “”Adalet, sevgi, saygı” temeli üzerine kurulmuş eğitim sistemimiz çocuk merkezlidir.

Farklılıklarımız:

Tüm derslerimiz fonksiyonel olarak bir amaç ve disiplin doğrultusunda verilmektedir.

*Okullarımızda yabancı dil eğitimine büyük önem vermekteyiz. Mezun olan çocuklarımız İngilizceyi ana dili gibi konuşabilirler. 2. Yabancı dil Almanca ve 3. Yabancı dil ile tanışırılar ve kültürlerini öğretmeyi öğreniyorlar.

*Görsel sanatlar, müzik, drama ile sanatın pek çok dalı ile tanışırlar ve yetenekleri doğrultusunda geliştirme imkanı bulurlar.

*Okulumuzda tenis dersi zorunlu ders olup ileri düzeyde öğretilmektedir.

*İlkokul 18, okul öncesi 15 kişilik VIP sınıflar oluşturulmuştur. Bu mevcutlarla akademik olarak en iyi eğitim verilmesi hedeflenmiştir.

*Okullarımızda yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleri ile çocuklarımız farkındalıklar yaratarak yarınki hayatlarına biçim vermektedirler.

*Akademik kadromuz alanlardında tecrubeli başarılı öğretmenler arasından özenle seçilmiştir.

*Rehberlik çalışmalarımız ile ailelerimizi bilinçlendiriyor sorunlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızın psikolojik gelişimlerini dikkatle takip ediyor, aileler ile işbirliği yapıyoruz.. 

Tekirdağ Özel Gökçe Eğitim Kurumları   |    0 282 261 29 00   |     Hürriyet Mahallesi Fatih Anadolu Lisesi Yanı Süleymanpaşa Tekirdağ

Tekirdağ web tasarım